Fyzika – opakování plynů

Následující online cvičení umožňuje prověřit znalosti související s plyny (a částečně kapalinami).

Projděte postupně jednotlivé úkoly a na konci klikněte na tlačítko „Dokončit“.