Slovní úlohy zaměřené na procenta

Online cvičení zaměřené na počítání s procenty (slevy, daně atd.)

Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.

Dělení kořisti – počítání poměru

Slovní úloha zaměřená na poměr – dělení pokladu mezi tři dobrodruhy.

Interaktivní cvičení – desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek

Online cvičení zaměřené na procvičování znalostí souvisejících s převody jednotek a sčítáním desetinných čísel.

Slovní úloha – betonování (varianta pro 6. ročník)

Zkuste s Úkolníčkem vypočítat slovní úlohu zaměřenou na aritmetické operace, počítání objemu, převody jednotek a práci…

Slovní úloha – betonování (varianta pro 4.–5. ročník)

Zkuste s Úkolníčkem vypočítat slovní úlohu zaměřenou na aritmetické operace a práci s časem. Doporučujeme vzít…

Malá násobilka

Procvičte si jednoduché násobení díky naší interaktivní úloze pro nejmladší počtáře.