Slovní úlohy na lineární rovnice o jedné neznámé

Procvičování lineárních rovnic o jedné neznámé při řešení slovních úloh.

Procvičování římských číslic

Procvičování římských číslic a převodu na arabské číslice

Lineární rovnice s jednou neznámou

Pracovní list a online příklady zaměřené na různé typy lineárních rovnic s jednou neznámou.

Počítání s mnohočleny

Online cvičení a pracovní list se zaměřením na počítání s mnohočleny.

Násobení dvojčlenů

Interaktivní cvičení a pracovní list se zaměřením na násobení dvojčlenů.

Číselné výrazy s druhou a třetí mocninou

Procvičování počítání číselných výrazů s druhou a třetí mocninou (a odmocninou).

Počítání s druhou mocninou (další varianta)

Pracovní list obsahující několik příkladů zaměřených na druhou mocninu s důrazem na pořadí operací.

Počítání s druhou mocninou

Interaktivní cvičení zaměřené na počítání s druhou mocninou. Můžete si také stáhnout pracovní list k vytištění.

Slovní úlohy zaměřené na procenta

Online cvičení zaměřené na počítání s procenty (slevy, daně atd.)

Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.