Lineární rovnice s jednou neznámou

V tomto příspěvku najdete online příklady zaměřené na počítání lineárních rovnic s jednou neznámou. Stejné příklady s jedním bonusovým si můžete stáhnout také ve formě pracovního listu.

Pracovní list s rovnicemi s jednou neznámou: