Názvosloví oxidů – doplňovačka

Chemická doplňovačka zaměřená na názvosloví oxidů.

Názvosloví oxidů (pravda/nepravda)

Rozhodovačka zaměřená na názvosloví oxidů.

Chemické prvky – vzácné plyny – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost vzácných plynů. Přiřaďte značky vzácných plynů k názvům prvků.

Chemické prvky – kovy – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost kovů. Přiřaďte značky kovů k názvům prvků.

Chemické prvky – nekovy – spojovačka

Přiřaďte značky nekovů k názvům prvků.

Chemické hádanky – kovy

Hravé chemické cvičení zaměřené na znalost kovů a jejich vlastností.

Chemické reakce a rovnice – spojovačka

Online spojovačka zaměřená na chemické reakce a rovnice

Výpočet látkového množství – příklady

Online příklady zaměřené na chemické výpočty - molární hmotnost, látkové množství a další.

Vyčíslování chemických rovnic (2)

Další cvičení zaměřené na vyčíslování chemických rovnic.

Vyčíslování rovnic

Chemické online cvičení zaměřené na vyčíslování rovnic.