Slovní úlohy na lineární rovnice o jedné neznámé

Procvičování lineárních rovnic o jedné neznámé při řešení slovních úloh.

Lineární rovnice s jednou neznámou

Pracovní list a online příklady zaměřené na různé typy lineárních rovnic s jednou neznámou.

Vyčíslování chemických rovnic (2)

Další cvičení zaměřené na vyčíslování chemických rovnic.

Vyčíslování rovnic

Chemické online cvičení zaměřené na vyčíslování rovnic.