Značky chemických prvků – pexeso

Procvičování chemických prvků a značek formou pexesa.

Chemické prvky – vzácné plyny – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost vzácných plynů. Přiřaďte značky vzácných plynů k názvům prvků.

Chemické prvky – kovy – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost kovů. Přiřaďte značky kovů k názvům prvků.

Chemické prvky – nekovy – spojovačka

Přiřaďte značky nekovů k názvům prvků.

Prvky a stavba atomu – přetahování

Interaktivní procvičování znalostí stavby atomu a určování počtu jednotlivých částic, které atom tvoří.