Pracovní list – ukázka a procvičení znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu

Pracovní list zaměřený na ukázku znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu s možností vyzkoušení na…

Násobení desetinných čísel

Princip násobení desetinných čísel a pracovní list ke stažení.

Práce s jednotkami obsahu ve slovních úlohách

Pracovní list zaměřený na práci s jednotkami obsahu ve formě slovních úloh

Pracovní list – slovní úlohy, desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek

Zkuste si na pracovním listu prověřit své znalosti související s převody jednotek a aritmetickými operacemi s…

Pyramidy – sčítání a odčítání desetinných čísel

Pracovní list, ve kterém si prověříte své znalosti a schopnosti při sčítání a odčítání desetinných čísel…

Pyramidy – násobení a dělení

Úkolníček si pro vás připravil pracovní list zaměřený na procvičení násobení a dělení vícecifernými čísly.