Doplňovačka – Shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen

Připravili jsme doplňovačku (diktát) na procvičení shody přísudku s podmětem a částečně také vzorů podstatných jmen.

Čtyřsměrka – slovesa

Ve čtyřsměrce je skryto celkem 14 sloves. Hledej ve všech směrech a nenech se rozhodit různými…

Určování podmětu a přísudku

Pracovní list zaměřený na určování podmětu a přísudku ve větách. Kromě mluvnice si v něm žáci…

Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT – pracovní list 2

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla, času a způsobu. Dále…