Určování podmětu a přísudku

Pracovní list zaměřený na určování podmětu a přísudku ve větách. Kromě mluvnice si v něm žáci zopakují také znalosti z počátku dějin našeho území.

Podmět a přísudek