Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT – pracovní list 2

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla, času a způsobu. Dále si procvičí časování slovesa být.

Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT – pracovní list 2