Slovní úlohy na Ohmův zákon

Fyzikální slovní úlohy zaměřené na Ohmův zákon.

Sbírka úloh z fyziky

Rozcestník pro interaktivní online úlohy z fyziky.

Elektrický proud – test

Online test s výběrem z možností zaměřený na elektrický proud

Dobrodružná fyzika

Online slovní úlohy z fyziky zaměřené na energii, práci a výkon s využitím známých dobrodružných příběhů.

Fyzikální veličiny, jednotky a vzorce (8. ročník)

Přehledný souhrn fyzikálních vzorců pro 8. ročník společně s jejich veličinami a jednotkami.

Fyzikální veličiny, jednotky a vzorce (7. ročník)

Přehledný souhrn fyzikálních vzorců společně s jejich veličinami a jednotkami pro žáky 7. ročníku.

Výpočet hustoty lidského těla

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by bylo možné jednoduše změřit svoji hustotu? Můžete si to…

Slovní úlohy zaměřené na hydrostatický tlak

Fyzikální online cvičení se slovními úlohami zaměřenými na výpočet hydrostatického tlaku.

Fyzika – opakování plynů

Online cvičení k prověření znalostí související s plyny (a částečně kapalinami). Vhodné pro žáky 7. ročníku.

Slovní úloha – betonování (varianta pro 6. ročník)

Zkuste s Úkolníčkem vypočítat slovní úlohu zaměřenou na aritmetické operace, počítání objemu, převody jednotek a práci…