Slovní úlohy na Ohmův zákon

V tomto příspěvku najdete několik fyzikálních slovních úloh zaměřených na Ohmův zákon.


Tyto příklady na procvičování Ohmova zákona si můžete stáhnout také ve formě pracovního listu (včetně výsledků na druhé straně):

Další slovní úlohy najdete ve sbírce úloh z fyziky.