Živé organismy

Neživá příroda – souhrnný test

Doplňovačka zaměřená na různá témata z oblasti neživé přírody. Do doplňovačky se nám zatoulala i jedna…

Květy – online test

Online test (doplňovačka) zaměřený na květy a rozmnožování kvetoucích rostlin. Zahrnuje otázky týkající se samčích a…

Plody – online test

Stručný online test zaměřený na plody a jejich rozdělení.

Určení biotopů

Interaktivní cvičení zaměřené na určení biotopů. Troufneš si určit, kde je daným rostlinám a živočichům nejlépe?

Dělení rostlin podle typu stonku

Výuková karta zaměřená na typy stonků.

Živočichové – test / pracovní list

Pracovní list zaměřený na živočichy. Lze ho použít také jako test.

Přizpůsobení ptáků prostředí

Výuková kartička zaměřená na přizpůsobení ptáků prostředí včetně různých zajímavostí z ptačí říše.

Obojživelníci

Pracovní list zaměřený na obojživelníky.

Příroda v zimě – období zimního klidu