Přizpůsobení ptáků prostředí

Výuková kartička zaměřená na přizpůsobení ptáků prostředí.

Kartičku doplněnou o další zajímavosti ze světa ptačí říše si můžete stáhnout zde:

Rozdělení podle místa výskytu

STÁLÍ – celý rok se zdržují na jednom místě, v okolí hnízda (vrabec, straka…)
PŘELÉTAVÍ – potulují se po větším území asi do 100 až 500 km (sýkora, havran…)
STĚHOVAVÍ (tažní) – na zimu odlétají, dvakrát ročně konají dlouhé přelety např. do Afriky, čáp, vlaštovka)

Rozdělení podle způsobu pohybu

BEŽCI – silné nohy, zakrnělá křídla a létací svaly, chybí hřeben na prsní kosti (pštros, emu, nandu, kivi, kasuár)
LETCI – dokonale vyvinutá křídla, mohutné létací svaly, duté dlouhé kosti (racek, datel, holub)

Vybrané řády ptáků

Řád: hrabaví  – krátký zobák, silné nohy, tupé drápy, na zemi hnízdí i hledají potravu, špatní letci (bažant, koroptev, křepelka, tetřev, krocan, páv)
Řád: brodiví – dlouhé nohy, krk i zobák, neplavou (čáp, volavka)
Řád: vrubozobí – plovací blány, mastné peří, vroubky po stranách plochého zobáku (cezení potravy z vody) (kachny, husy, labutě)
Řád: dravci – silný, ostrý a zahnutý zobák, výborný zrak, mohutné drápy (jestřáb, orel, poštolka, káně, sup, kondor)
Řád: sovy – velké oči obrácené dopředu, noční ptáci, masožravci, měkké peří – létají tiše (kalous, sýček, sova, puštík, výr)
Řád: pěvci – velmi početná skupina ptáků. Společným znakem je hlasové ústrojí – zpěv, rodiče krmí svá mláďata (pěnkava, stehlík, vrabec, vlaštovka, drozd, straka, havran, sojka, kos)