Přizpůsobení ptáků prostředí

Výuková kartička zaměřená na přizpůsobení ptáků prostředí.