Rozbor souvětí podřadného a určování druhů vedlejších vět

Interaktivní procvičování určování druhů vedlejších vět v souvětí podřadném.