Doplňovačka – Shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen

Připravili jsme doplňovačku (diktát) na procvičení shody přísudku s podmětem a částečně také vzorů podstatných jmen.

Dědeček a krtci

Stručné vysvětlení mluvnice

Podmět a přísudek jsou základními větnými členy (základní skladební dvojice). Jakmile zvládneme jejich určení, pomůže nám to také se psaním I/Y/A na konci sloves.

Podmět vyjadřuje původce děje a je úzce spojen se slovesem.

Jakmile najdeme ve větě podmět a přísudek, máme napůl vyhráno. Pokud zvládneme určit rod a životnost podmětu, jsme téměř v cíli.

Pro podmět totiž platí následující:

Rod mužský životný –> Na konci přísudku píšeme -i

Např.: Chlapci plavali.

Rod mužský neživotný –> Na konci přísudku píšeme -y

Např.: Prapory vlály.

Rod ženský –> Na konci přísudku píšeme -y

Např.: Ženy utíkaly.

Rod střední –> Na konci přísudku píšeme -a.

Např.: Auta startovala.

Zjednodušeně platí také jednoduché pravidlo – zkuste si před podmět přidat ukazovací zájmeno – tityta (TI osli hýkali, TY kozy žvýkaly, TA kuřata pípala).

Výše jsou uvedena především základní pravidla. Platí různé výjimky, na které se podíváme v některém z jiných článků. Své znalosti si můžete vyzkoušet výše v naší doplňovačce, kterou jsme pracovně nazvali Dědeček a krtci. Stejný text můžete zpracovat také jako diktát na shodu přísudku s podmětem. Případně si také můžete v dalším online cvičení prověřit znalost shody přísudku s několikanásobným podmětem.