Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Několikanásobný podmět nás dokáže při rozhodování o koncovce -y nebo -i v přísudku občas potrápit. V tomto cvičení si můžete procvičit, jak dobře problematiku několikanásobného podmětu zvládáte.

Kromě shody přísudku s několikanásobným podmětem pokrývá cvičení okrajově také některé další jevy.

Pokud si chcete projít další podobná cvičení, můžete vyzkoušet naši doplňovačku zaměřenou na shodu přísudku s podmětem nebo stejný text procvičit formou diktátu.