Násobení desetinných čísel

V tomto příspěvku se zaměříme na násobení desetinných čísel. Na konci najdete také pracovní list s příklady ke stažení.

Jak se násobí desetinná čísla?

Násobením čísla zvětšujeme, desetinnou čárku posouváme doprava.
Desetinou čárku posouváme o tolik míst, kolik má činitel nul: 10 (o jedno místo), 100 (o dvě místa), 1 000 (o tři místa).

Násobíme stejně jako čísla přirozená. Sečteme počet desetinných míst a v součinu oddělíme stejný počet míst desetinnou čárkou. Také můžeme zaměnit pořadí činitelů, platí zde: a · b = b · a

Pracovní list zaměřený na procvičování násobení desetinných čísel si můžete stáhnout zde: