Chemické prvky – vzácné plyny – spojovačka

Vzácné plyny jsou další skupinou prvků, které pojí jedinečné vlastnosti. Dovedete přiřadit značky vzácných plynů k názvům prvků?

V našem dalším cvičení si také můžete procvičit znalosti chemických značek kovů a nekovů.

Zde je stručný přehled vzácných plynů

  • Helium: Helium bylo poprvé detekováno na Slunci a je druhým nejběžnějším prvkem ve vesmíru. Na Zemi se vyskytuje v malém množství a je známé pro svou nízkou hustotu, díky které se používá například jako plnivo balonků.
  • Neon: Neon se používal například ve výbojkách, kterým dodával charakteristickou oranžovo-červenou barvu.
  • Argon: Argon tvoří 1 % zemské atmosféry a je nejběžnějším vzácným plynem na Zemi. Je používán jako ochranný plyn při svařování.
  • Krypton: Krypton má zelené a žluté spektrální čáry. Používá se v laserových svítilnách.
  • Xenon: Xenon je součástí xenonových světel, která mají široké využití v medicíně, průmyslu a výzkumu.
  • Radon: Radon je radioaktivní a vzniká rozpadem uranu. Je známý jako zdroj radonového záření.

Vzácné plyny mají několik společných charakteristik:

Nízká reaktivita: Mají zaplněné valenční elektronové slupky, což způsobuje jejich nízkou reaktivitu.
Nízké body tání a varu: Jsou obtížně zkapalnitelné.
Elektrická vodivost: I když jsou málo reaktivní, vedou elektrický proud.

Jak je to s názvem této skupiny prvků?

Označení „vzácné plyny“ může být poněkud zavádějící, když si uvědomíme, že Helium je druhým nejvíce zastoupeným prvkem ve vesmíru. Dalším možným názvem jsou „inertní plyny“, což poukazuje na jejich nízkou reaktivitu, ale je dobré si uvědomit, že tyto plyny nejsou zcela inertní (netečné), takže ani toto označení není úplně přesné. V angličtině se označují také jako „noble gases“, což by se dalo přeložit jako „ušlechtilé plyny“.