Vyčíslování rovnic

V tomto online cvičení si procvičíte vyčíslování chemických rovnic.

Při vyčíslování rovnic se snažíme dopočítat počty atomů tak, aby byl dodržen zákon zachování hmotnosti (počty jednotlivých atomů reaktantů musí být stejné jako počty jednotlivých atomů produktů).

Současně dbáme na to, aby byly stechiometrické koeficienty celočíselné a co nejmenší.

Jednodušší chemické rovnice lze vyčíslit intuitivně – někdy metodou pokus-omyl, kdy zkusíme dosadit jeden koeficient a dopočítat zbytek. Často se vyplatí začít od sloučeniny, ve které jsou vyšší počty atomů daných prvků. Následně se snažíme dopočítat zbytek. V případě složitějších rovnic musíme někdy přistoupit k řešení soustavy rovnic o více neznámých (to ale nebude případ tohoto cvičení).

Na závěr se vždy ještě jednou podívejte na výsledné koeficienty, spočítejte počty jednotlivých atomů reaktantů a produktů, abyste ověřili, že platí zákon zachování hmotnosti (počty na levé a pravé straně chemické rovnice jsou stejné).

Pokud si chcete vyčíslování procvičit na dalších příkladech, můžete zpracovat naše další cvičení zaměřené na vyčíslování chemických rovnic.