Slovní úlohy na lineární rovnice o jedné neznámé

V tomto cvičení prověříte své znalosti při řešení lineárních rovnic o jedné neznámé.

Při řešení slovních úloh postupujte následovně:

  • Pozorně si přečtěte zadání, snažte se mu porozumět a poznamenejte si, co víte a co máte zjistit.
  • Neznámou informaci označte proměnnou x.
  • „Přeložte“ problém do jazyka matematiky.
  • Na základě zadání sestavte lineární rovnici o jedné proměnné.
  • Vyřešte rovnici.
  • Dosazením ověřte, zda odpověď splňuje podmínky slovní úlohy.

S využitím lineárních rovnic vyřešte následující slovní úlohy: