Počítání s druhou mocninou (další varianta)

Další pracovní list zaměření na počítání s druhou mocninou.

Tento pracovní list obsahuje několik příkladů zaměřených na druhou mocninu s důrazem na pořadí operací. Na druhém listu najdete řešení příkladů.

Pracovní list si můžete stáhnout zde:

Případně můžete zpracovat cvičení online:


Další příklady najdete také v našem dalším cvičení zaměřeném na druhou mocninu.