Chemické symboly nebezpečí – přetahování

Chemické symboly nebezpečí jsou jednoduché obrázky (piktogramy), které nám říkají, jaké nebezpečí může daná chemická látka představovat pro lidi, přírodu nebo třeba různé materiály. Tyto symboly jsou součástí systému, který vytvořila Organizace spojených národů, aby lidé po celém světě věděli, jak bezpečně zacházet s chemikáliemi.

V Evropě se tento systém plně používá od roku 2015 a obsahuje 9 základních symbolů a několik dalších, které se používají při přepravě. Každý symbol má své číslo od GHS01 do GHS09. Symboly jsou černobílé a jsou umístěny na červeném kosočtverci:

  • GHS01: výbušné látky
  • GHS02: hořlavé látky
  • GHS03: oxidační látky
  • GHS04: plyny pod tlakem
  • GHS05: korozivní a žíravé látky
  • GHS06: toxické látky
  • GHS07: dráždivé látky
  • GHS08: látky nebezpečné pro zdraví
  • GHS09: látky nebezpečné pro životní prostředí

V následujícím interaktivním cvičení zkuste správně přiřadit text k výstražnému symbolu:

Je možné, že někde v domácnosti nebo například v dílně můžete ještě narazit na chemikálie označené původními symboly, které se používaly dříve. Tyto původní chemické symboly nebezpečí byly černé na žlutooranžovém pozadí.