Počítání s druhou mocninou

V tomto cvičení se zaměříme na procvičování příkladů s druhou mocninou.

Než začnete počítat, připomeňte si, na co byste si měli dát pozor:

  1. Pořadí operací: V matematice platí určité pořadí operací, které je třeba dodržovat. Například násobení a dělení mají přednost před sčítáním a odčítáním. To znamená, že pokud máte výraz 2 + 3 × 4, měli byste nejprve vynásobit 3 × 4 a poté výsledek sečíst s číslem 2.
    Při pořadí operací hrají roli také závorky. Jiný výsledek dostaneme pro výraz -0,4² (vynásobíme dvě kladné hodnoty a před nimi zůstane mínus, takže výsledek bude záporný) a jiný výsledek pro výraz (-0,4)² (vynásobíme dvě záporné hodnoty, takže výsledek bude kladný).
    -4² = -16, zatímco (-4)² = 16
  2. Práce se zlomky: Při práci se zlomky je důležité pamatovat na pravidla pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Například při násobení zlomků stačí vynásobit čitatele dohromady a jmenovatele dohromady. Po provedení výpočtů je často možné výrazy zjednodušit a často to bývá vyžadováno. Pokud máte například zlomek 4/8, můžete ho zjednodušit na 1/2.


Cvičení zaměřené na počítání s druhou mocninou si případně můžete stáhnout ve formě pracovního listu:

Pokud potřebujete další podobné příklady, podívejte se na další pracovní list zaměřený na druhou mocninu.