Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.

Než začnete počítat, připomeňte si postup:

Při výpočtu nejprve rozhodněte, zda se jedná o přímou nebo nepřímou úměrnost.

Když dvě veličiny rostou nebo klesají současně, tedy pokud se jedna zvětšuje, zvětšuje se také druhá, a pokud se jedna zmenšuje, zmenšuje se také druhá, jde o přímou úměrnost („čím více, tím více“).

Pokud se naopak dvě veličiny chovají opačně, tedy když se jedna zvětšuje, druhá se zmenšuje, a naopak, jde o nepřímou úměrnost („čím více, tím méně“).

Následně stačí stanovit poměry a dopočítat neznámý člen.