Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.

Přímá a nepřímá úměrnost

Pojďte si procvičit své schopnosti při práci s přímou a nepřímou úměrností a zjistěte, jak umíte…