Asie – vývoj HDP na obyvatele

Protože nás zajímal vývoj HDP v některých asijských zemích, vytvořili jsme si názornou vizualizaci, která zahrnuje některé asijské tygry a Čínu.

K vytvoření vizualizace jsme použili službu Flourish. Data s vývojem hodnot hrubého domácího produktu na obyvatele (HDP per capita) jsme získali z webu Světové banky. Do vizualizace jsme zařadili Hongkong, Singapur, Jižní Koreu a Čínu, protože pro tyto země byla k dispozici data v celém období let 1960–2020.

Na vizualizaci je zajímavé, že Čína, přestože je považována za ekonomickou velmoc soupeřící se Spojenými státy, stále (i vzhledem k velkému počtu obyvatel) pokulhává při přepočtu hrubého domácího produktu na hlavu.

Poznámka: Hrubý domácí produkt, zkráceně HDP, je základním ukazatelem celkové velikosti ekonomiky země. HDP se rovná součtu hrubé přidané hodnoty všech jednotek, které se zabývají výrobou, takže vyjadřuje celkovou hodnotu všeho, co bylo v daném období na určitém území vytvořeno. Pro potřebu naší vizualizace přepočítáváme HDP na osobu, abychom mohli srovnávat země bez ohledu na jejich velikost.

Naposledy jsme s využitím Flourish vizualizovali také počet obyvatel v krajích České republiky.