Práce s jednotkami obsahu ve slovních úlohách

Pracovní list zaměřený na práci s jednotkami obsahu ve formě slovních úloh