Skloňování číslovek

Úkolníček si připravil pomůcku (nebo tahák, chcete-li) ke skloňování číslovek.

Číslovky mají vlastní skloňování, nezávislé na podstatném jménu, ke kterému se váží.

Číslovky jeden, dva, tři, čtyři se shodují s jménem počítaného předmětu:
jeden muž, jednoho muže, jednomu muži
dvě ženy, dvou žen, dvěma ženám
tři města, tří měst, třem městům

 rod mužskýrod ženský a střední
1. p.dva (hoši)oba (duby)dvě (dívky, města)obě (dívky, města)
2. p. (bez)dvouoboudvouobou
3. p. (k / ke)dvěmaoběmadvěmaoběma
4. p. (vidím)dvaobadvěobě
5. p. oslovujeme  
6. p. (o)dvouoboudvouobou
7. pád (s) dvěmaoběmadvěmaoběma
 rod mužský, ženský, střední
1. p. tři (vzor kost)čtyři (vzor kost)
2. p. (bez)tří, (hovorově) třechčtyř, (hovorově) čtyřech
3. p. (k)třemčtyřem
4. p. (vidím)třičtyři
5. p. oslovujeme
6. p. (o)třechčtyřech
7. pád (s) třemičtyřmi

Koncovka -ma u číslovky dvě nebo obě označuje, že daná věc se vyskytuje v páru a jedná se tak o živou bytost. Tvar s koncovkou podle vzoru „žena“ označuje živé bytosti: kachna se třema nohama, ale stůl se třemi nohami. Všimni si, že 7. pád rodu ženského nemá obvyklou koncovku -ami. Stát oběma nohama na zemi.                                      

U složené základní číslovky končící na jeden, dva, tři, čtyři skloňujeme vždy poslední číslo podle podstatného jména, které se váže na číslovku:
1. pád – třicet jeden žák byl… třicet čtyři žáci byli
Častěji používáme 2. pád – sloveso, které se vztahuje k číslovce, je rodu středního (třicet jedna žáků / jedenatřicet žáků bylo…. dvacet čtyři žáků/čtyřiadvacet žáků bylo…)

U složené řadové číslovky upravujeme všechna slova. Od 200. celé stovky a tisíce počítáme ve tvaru dvoustý, třístý, dvoutísící… Psaní je možné ve více tvarech, například: 163. stý šedesátý třetí, stý třiašedesátý nebo stotřiašedesátý.

Číslovku sto skloňujeme podle vzoru „město“. Ve spojení s počítaným předmětem, někdy je nesklonná. Ve spojení s jinou následující číslovkou, se většinou také neskloňuje (po sto deseti letech, na sto padesáti příkladech…) Při skloňování ve spojení dvě stě používáme číslovku sto a tvar stě, nikdy nepoužíváme tvar dvě sta:
                              Dostal jsem dvě stě korun.                 Do dvou set let.

Zda číslovku sto skloňujeme, závisí na tvaru počítaného podstatného jména:                                                                       Dana má v kasičce ke sto korunám.          Dana má v kasičce ke stu korun.

Skloňování číslovek podle vzorů

jedenten
jednohotoho
jedné
jednoto
tisíc (2. pád tisíců i tisíc)stroj
miliónhrad
miliardažena

Číslovky řadové, druhové a násobné skloňujeme podle vzorů přídavných jmen:
druhý, šestý, dvojnásobný… vzor mladý
první, třetí, trojí, obojí, tisící… vzor jarní

Tuto pomůcku si můžete stáhnout také v PDF.

Pokud si chcete procvičit práci s číslovkami, můžete si stáhnout a vytisknout náš pracovní list zaměřený na práci s číslovkami.
Dále jsme vytvořili přehled informací o číslovkách včetně karty ke stažení a vytištění.