Přehled číslovek – pomůcka

V rámci bloku zaměřeného na číslovky doplňujeme materiály o přehled s vysvětlením druhů číslovek a uvedením příkladů jejich použití. Níže na stránce najdete také přehlednou kartu k číslovkám ke stažení a vytištění.

Číslovky vyjadřují počet, pořadí, díl celku

NEURČITÉ – přibližný, neurčitý počet X URČITÉ – vyjádřené číslicí

Základní číslovky

Označují počet, pojmenovávají čísla, část celku (i zlomek):
Ve třídě máme 15 chlapců a 12 děvčat. Polovina z nich chodí do školy pěšky.
Teploty vystoupí k 36 °C. Čteme: třiceti šesti stupňům nebo šestatřiceti stupňům
Letopočet 1912  Čteme: tisíc devět set dvanáct nebo devatenáct set dvanáct

Práme se: KOLIK?
NEURČITÉ – několik, málo, mnoho, nikdo, žádný

Základní číslovku píšeme bez tečky.

Číslovky skloňujeme podle vzoru: sto (město), tisíc (stroj), milion (hrad)
Skloňujeme počítaný předmět a číslovku do řádu jednotek a desítek, zbytek se neskloňuje.  „bez 1 637 korun“ Čteme: bez tisíc šest set třiceti sedmi (sedmatřiceti) korun

✔️ Pouze na složenkách a účtech píšeme číslovku dohromady, měna je zvlášť: třitisícepětsetdvacetjedna korun českých    

Řadové číslovky

Nejčastěji vznikají z číslovky základní + přípona -ý (í). Používáme předložky za (za prvé) nebo označujeme pořadí předložkou po (poprvé/po prvé).
Za číslovkou určující pořadí píšeme tečku.
Číslovky řadové první, třetí, tisící skloňujeme podle vzoru jarní.
V datu se píše tečka za dnem a měsícem: Karel IV. se narodil 14. 5. 1316 v Praze.
Jindřich VIII. Čteme: Jindřich osmý
14. století              čtrnácté století (nikdy 14té nebo 14-té)
žák 5. A                 žák páté A

Ptáme se: KOLIKÁTÝ? KOLIKÁTÁ? KOLIKÁTÉ?
NEURČITÉ – několikátý, tolikátý, poslední

✔️ Pokud číslo můžete číst jako číslovku základní i řadovou, tečka se za číslicí nepíše, pak se píše číslice vždy za jménem. Například u letopočtu: narodil se roku 1994, cvičení 6 na straně 10  Čteme: cvičení šest (i šesté) na straně deset (i desáté).

Druhové číslovky

Označují množství druhů: dvoje boty – dva druhy bot
U pomnožných podstatných jmen (použití čísla množného při označení čísla jednotného – ústa, dveře, housle, nůžky…) určují počet – dvoje dveře

Ptáme se: KOLIKERY? KOLIKERÝ? KOLIKERÁ? KOLIKERÉ? KOLIKERO?
NEURČITÉ – několikerý, tolikerý, kolikerý

Podílné číslovky

Vyjadřují, po kolika se ve skupinách vyskytují osoby nebo věci.

Ptáme se: PO KOLIKA?
NEURČITÉ – po několika

Spojení předložky s číslovkou – po třech, po deseti

Násobné číslovky

Vyjadřují, kolikrát se něco vyskytuje (třikrát, pětkrát..), či násobenost (dvojitá, trojnásobná..)
Označují míru (měl dvojnásobnou radost) nebo opakování (radoval se dvakrát).

Ptáme se: KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNÝ? KOLIKANÁSOBNĚ?
NEURČITÉ – mnohonásobně, několikrát, mockrát


Infromace uvedené výše si můžete stáhnout v podobě karty k vytištění ve formátu A4:

Pokud tápete v souvislosti se skloňováním číslovek, můžete se podívat na naši pomůcku ke skloňování číslovek.
Skloňování číslovek bývá občas také zapeklité. Mohla by vám pomoci náš materiál zaměřený na skloňování číslovek.