Velká Morava – souhrnné procvičování

Vítejte u našeho interaktivního procvičování zaměřeného na téma Velká Morava! Velkomoravská říše byla významným středoevropským státním útvarem v 9. století a zahrnovala území dnešního Slovenska, části Moravy a některé části Polska, Rakouska a Maďarska. V této době se Velká Morava stala centrem slovanské kultury a politické moci v Evropě. Během své existence byla Velká Morava ovládána vládnoucí dynastií Mojmírovců a byla známá svými významnými stavitelskými úspěchy, včetně výstavby Velkomoravského hradiště.

V našem interaktivním procvičování se si můžete otestovat své znalosti prostřednictvím různých otázek a úkolů. Zjistíte, jak dobře znáte významné události a osobnosti Velké Moravy a související kulturu.