Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy (včetně řešení).

Zkuste podle popisu uhádnout, o jaký slovní druh se jedná. Každý slovní druh je v pracovním listu uveden právě jednou.