Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Určení slovního druhu podle jeho popisu