Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi černobílou.