Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi bez pozadí, která může být vhodnější při černobílém tisku.

U každého slovního druhu najdete jeho stručný popis a příklady.