Evropa – pravda/nepravda

Rozhodněte o následujících tvrzeních týkajících se Evropy, zda jsou pravdivá.