Časová osa – starověk

V rámci dějepisného školního projektu vytvářím časovou osu pokrývající období starověku.
Časová osa zatím obsahuje Egypt, Indii a Mezopotámii. V poslední době jsem přidal starověké Řecko a Řím.

Postupně se pokusím časovou osu doplňovat, abychom měli přehled o tom, co se v dané době odehrávalo v různých částech světa, a mohli si události dát do souvislosti.

(Poznámka: Jde o školní projekt žáka 6. ročníku)