Dynastie vládnoucí v českých zemích ve středověku

Jak se vyznáte v příslušnících dynastií, které vládly na našem území během středověku? Když pomineme nedynastické vládce a vládce, kteří si k nám „odskočili“ z jiných dynastií, známe tři hlavní vládnoucí dynastie, které u nás během středověku vládly – Mojmírovci, Přemyslovci a Lucemburkové.

Přiřadit některé zástupce je celkem jednoduché i s ohledem na jejich jméno, někteří další už ale mohou být trochu záludnější. Při rozřazování dejte pozor, protože za špatně přiřazené panovníky můžete ztratit body!

Poznámka: V cvičení nejsou zahrnuti všichni zástupci dynastií. Všem panovníkům, na které se nedostalo, se tímto omlouváme.