Vznik Československa – časová osa

Československo existovalo – s krátkou přestávkou během druhé světové války, kdy však mělo svoji exilovou vládu – od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Na této časové ose přinášíme ve stručnosti několik událostí, které vedly ke vzniku samostatného Československa. Stručná časová osa obsahuje vložená videa, která přiblíží okolnosti vzniku státu.

Pro lepší zobrazení doporučujeme zobrazit na celou obrazovku (pomocí ikonky v pravém horním rohu prvku).