Řízení státu

Výuková karta zaměřená na strukturu řízení státu – od prezidenta po poslance a senátory.