Němčina – počasí (flashcards)

Procvičování německé slovní zásoby zaměřené na počasí ve formě výukových kartiček.

Ostré ß můžete zadat pomocí kódu ALT+0223 na alfanumerické klávesnici (přidržte levou klávesu ALT a vyťukejte číslice 0223).
Přehlasované samohlásky ä, ü, ö zadáte stisknutím klávesy mezi klávesou paragraf § a klávesou Enter. Pak hned stiskněte a, u nebo o.