Chemické prvky – Alkalické kovy a kovy alkalických zemin (flashcards)

Procvičování názvů alkalických kovů a kovů alkalických zemin ve formě flashcards.

Chemické prvky – Kovy (flashcards)

Procvičování názvů kovů ve formě flashcards.

Chemické prvky – Halogeny (flashcards)

Procvičování názvů halogenů ve formě flashcards.

Chemické prvky – Nekovy (flashcards)

Procvičování názvů nekovů ve formě flashcards.

Chemické symboly nebezpečí – přetahování

Interaktivní cvičení s přetahováním názvů, ve kterém si procvičíte chemické symboly nebezpečí. Toto cvičení je zábavný…

Počítání s druhou mocninou (další varianta)

Pracovní list obsahující několik příkladů zaměřených na druhou mocninu s důrazem na pořadí operací.

Počítání s druhou mocninou

Interaktivní cvičení zaměřené na počítání s druhou mocninou. Můžete si také stáhnout pracovní list k vytištění.

Fyzikální veličiny, jednotky a vzorce (8. ročník)

Přehledný souhrn fyzikálních vzorců pro 8. ročník společně s jejich veličinami a jednotkami.

Látka, nebo směs?

Interaktivní cvičení zaměřené na rozlišování látek a směsí.

Slepá mapa států – západní Evropa

Slepá mapa určená k procvičování států západní Evropy.