Elektrický proud – test

Online test s výběrem z možností zaměřený na elektrický proud

Značky chemických prvků – pexeso

Procvičování chemických prvků a značek formou pexesa.

První světová válka – doplňovačka

Doplňovačka zaměřená na okolnosti vzniku, průběh a důsledky první světové války.

Struktura zubu

V tomto příspěvku najdete základní informace o zubech a můžete si procvičit své znalosti o stavbě…

Názvosloví oxidů – doplňovačka

Chemická doplňovačka zaměřená na názvosloví oxidů.

Názvosloví oxidů (pravda/nepravda)

Rozhodovačka zaměřená na názvosloví oxidů.

Dýchací soustava

Interaktivní cvičení zaměřené na poznávání součástí dýchací soustavy člověka.

Chemické prvky – vzácné plyny – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost vzácných plynů. Přiřaďte značky vzácných plynů k názvům prvků.

Chemické prvky – kovy – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost kovů. Přiřaďte značky kovů k názvům prvků.

Chemické prvky – nekovy – spojovačka

Přiřaďte značky nekovů k názvům prvků.