Pořadí slov v německých větách

Cvičení zaměřené na uspořádání slov v německých oznamovacích větách a otázkách.

Přetáhněte jednotlivá slova na správné políčko tak, aby věta dávala smysl. Každou větu si můžete hned po doplnění zkontrolovat. Dejte pozor na to, zda se jedná o oznamovací větu nebo otázku.

Pokud při procvičování zjistíte, že máte mezery ve slovní zásobě, můžete si projít naše výukové kartičky zaměřené na německá slovesa.