Vzory podstatných jmen – rod střední

Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu středního.

Kartu si můžete stáhnout zde:Vzor MĚSTO

1. pádměstoměsta
2. pádměstaměst
3. pádměstuměstům
4. pádměstoměsta
5.pádměsto!města!
6. pád(o) městu(o) městech
7. pád(s) městem(s) městy

Podstatné jméno končí:
v 1. p. č. j. končí na -O
v 2. p. č. j. končí na -A

např. tělo bez těla

U podstatných jmen končících na –no (břemeno) lze v 6. p. č. j. použít koncovku -i vzor moře nebo koncovku -u/-ě podle vzoru město (plemeno/plemeni, semeno/semeni).

Vzor MOŘE

1. pádmořemoře
2. pádmořemoří
3. pádmořimořím
4. pádmořemoře
5.pádmoře!moře!
6. pád(o) moři(o) mořích
7. pád(s) mořem(s) moři

Podstatné jméno končí:
1. p. č. j. na -e
v 2. p. č. j. na -e

např. pole bez pole

Vzor KUŘE

1. pádkuřekuřata
2. pádkuřetekuřat
3. pádkuřetikuřatům
4. pádkuřekuřata
5.pádkuře!kuřata!
6. pád(o) kuřeti(o) kuřatech
7. pád(s) kuřetem(s) kuřaty

Podstatné jméno končí:
v 1. p. č. j. na -e
v 2. p .č. j. -ete
v 2. p č. mn. -at

např. slůně bez slůněte
č. mn. slůňata bez slůňat
dítě vzor kuře, č. mn. děti rod ženský (kosti)

Vzor STAVENÍ

1. pádstavenístavení
2. pádstavenístavení
3. pádstavenístavením
4. pádstavenístavení
5.pádstavení!stavení!
6. pád(o) stavení(o) staveních
7. pád(s) stavením(s) staveními

Podstatné jméno končí na –í

např. peří bez peří


Slova latinského původu zakončená -um se skloňují podle vzoru město (muzeum).

U podstatných jmen končících na -no (břemeno) v 6. p. č. j. lze použít koncovku -i vzor moře nebo koncovku -u/-ě podle vzoru město. (plemeno/plemeni, semeno/semeni)