Základní dělení živočichů

Podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na dvě základní skupiny – obratlovci a bezobratlí. Zde najdete přehledné rozdělení na jednom listu formátu A4, který je možné vytisknout a zalaminovat.