Chemické prvky – Alkalické kovy a kovy alkalických zemin (flashcards)

Procvičování názvů alkalických kovů a kovů alkalických zemin ve formě flashcards.

Chemické prvky – Kovy (flashcards)

Procvičování názvů kovů ve formě flashcards.

Chemické prvky – Halogeny (flashcards)

Procvičování názvů halogenů ve formě flashcards.

Chemické prvky – Nekovy (flashcards)

Procvičování názvů nekovů ve formě flashcards.

Němčina – křížovka zaměřená na sport a volný čas

V této křížovce si můžete procvičit znalost německé slovní zásoby zaměřené na sport a volný čas.

Chemické symboly nebezpečí – přetahování

Interaktivní cvičení s přetahováním názvů, ve kterém si procvičíte chemické symboly nebezpečí. Toto cvičení je zábavný…

Počítání s druhou mocninou (další varianta)

Pracovní list obsahující několik příkladů zaměřených na druhou mocninu s důrazem na pořadí operací.

Počítání s druhou mocninou

Interaktivní cvičení zaměřené na počítání s druhou mocninou. Můžete si také stáhnout pracovní list k vytištění.

Písanky a procvičování navazování

Písanky zaměřené na kombinaci a navazování písmen. Písanky si můžete stáhnout a vytisknout.

Fyzikální veličiny, jednotky a vzorce (8. ročník)

Přehledný souhrn fyzikálních vzorců pro 8. ročník společně s jejich veličinami a jednotkami.