Příslovce – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovci (převod přídavné jméno / příslovce, hledání příslovcí ve větách)

Popis, vnitřní charakteristika osob – pracovní list

Pracovní list zaměřený na popis a vnitřní charakteristiku osob.

Vzory podstatných jmen – rod ženský

Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu ženského.

Popis postavy (pracovní list)

Pracovní list zaměřený na popis postavy za pomoci přídavných jmen a přirovnání.

Vzory podstatných jmen – rod střední

Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu středního.

Video: Násobení jednociferným činitelem

Dan vytvořil své první video, ve kterém vysvětluje princip písemného násobení jednociferným činitelem na třech příkladech.

Hrátky se slovíčky

Výukové kartičky zaměřené procvičování slovesa HAVE GOT a slovní zásoby (přídavná jména / vlastnosti + zvířata).

Modely geometrických těles

Postupně vytváříme 3D modely geometrických těles, které nabídneme ke stažení. Stačí vytisknout, vystřihnout, poskládat a slepit.

Adjectives – přídavná jména – slovní zásoba

Kartičky (Flash Cards) se slovní zásobou zaměřenou na přídavná jména. U některých přídavných jmen je obsažen…

Slova souřadná – kartičky

Slova souřadná, podřazená  a nadřazená – k vystřižení a seskupování / řazení do kategorií podle zadání.