Struktura zubu

V tomto příspěvku najdete základní informace o zubech a můžete si procvičit své znalosti o stavbě…

Názvosloví oxidů – doplňovačka

Chemická doplňovačka zaměřená na názvosloví oxidů.

Názvosloví oxidů (pravda/nepravda)

Rozhodovačka zaměřená na názvosloví oxidů.

Němčina – křížovka zaměřená na zdraví a nemoci

Křížovka zaměřená na německou slovní zásobu související se zdravím a zdravotními potížemi.

Dýchací soustava

Interaktivní cvičení zaměřené na poznávání součástí dýchací soustavy člověka.

Chemické prvky – vzácné plyny – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost vzácných plynů. Přiřaďte značky vzácných plynů k názvům prvků.

Chemické prvky – kovy – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost kovů. Přiřaďte značky kovů k názvům prvků.

Chemické prvky – nekovy – spojovačka

Přiřaďte značky nekovů k názvům prvků.

Slovní úlohy na lineární rovnice o jedné neznámé

Procvičování lineárních rovnic o jedné neznámé při řešení slovních úloh.

Chemické hádanky – kovy

Hravé chemické cvičení zaměřené na znalost kovů a jejich vlastností.