Slovní úlohy na lineární rovnice o jedné neznámé

Procvičování lineárních rovnic o jedné neznámé při řešení slovních úloh.

Chemické hádanky – kovy

Hravé chemické cvičení zaměřené na znalost kovů a jejich vlastností.

Německá osobní zájmena – online procvičování

Osobní zájmena jsou v němčině důležitou součástí komunikace. Znalost osobních zájmen si můžete prověřit v interaktivním…

Procvičování římských číslic

Procvičování římských číslic a převodu na arabské číslice

Lineární rovnice s jednou neznámou

Pracovní list a online příklady zaměřené na různé typy lineárních rovnic s jednou neznámou.

Oběhový systém – krev

Krev je nezbytnou součástí oběhové soustavy, která udržuje náš organismus v chodu. V tomto příspěvku se…

Počítání s mnohočleny

Online cvičení a pracovní list se zaměřením na počítání s mnohočleny.

Kosti dolní končetiny

Přírodopisná poznávačka zaměřená na kosti dolní končetiny.

Kosti horní končetiny

Přírodovědná poznávačka zaměřená na kosti horní končetiny.

Slepá mapa – pohoří Evropy

Prověřte si znalosti evropských pohoří na slepé mapě.