Německá pravidelná slovesa – výukové kartičky

Procvičte si znalost základních pravidelných sloves v němčině.

Základní německá slovíčka – škola a vše okolo

Online cvičení zaměřené na trénování německé slovní zásoby související se školou pomocí Flashcards.

Diktát – Výlet do Prahy

Souhrnný diktát vhodný pro žáky 7. ročníku – pokrývá malá a velká písmena, shodu přísudku s…

Použití způsobových sloves HAVE TO / MUST – doplňovačka

Online cvičení zaměřené na správné použití způsobových sloves HAVE TO a MUST.

Tvary slovesa BÝT – hledání chyb

Gramatické cvičení zaměřené na sloveso BÝT (TO BE) v angličtině v přítomném čase.

Tvary slovesa BÝT

Doplňovačka zaměřená na procvičování slovesa BÝT (TO BE) v angličtině v přítomném čase.

Určování druhů vedlejších vět

Online spojovačka zaměřená na přiřazování druhů vedlejších vět k souvětím.

Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.

Dělení kořisti – počítání poměru

Slovní úloha zaměřená na poměr – dělení pokladu mezi tři dobrodruhy.

Karel IV. – křížovka

Dějepisná křížovka zaměřená na pojmy ze života Karla IV.