Poznávání hub

Poznávačka hub – Jak se vyznáte v houbách, které rostou v našich lesích? S Úkolníčkem se (alespoň…

Určení biotopů

Interaktivní cvičení zaměřené na určení biotopů. Troufneš si určit, kde je daným rostlinám a živočichům nejlépe?

Interaktivní řazení obratlovců

Rostliny – obecný test

Test ze základních znalostí o rostlinách

Naše vlast – Česká republika

Test zaměřený na základní znalosti související s Českou republikou (poloha, sousední státy, státní symboly…) Zjistěte s…

Malá násobilka

Procvičte si jednoduché násobení díky naší interaktivní úloze pro nejmladší počtáře.