Chemické prvky – Halogeny (flashcards)

Procvičování názvů halogenů ve formě flashcards.

Pokud chcete, můžete si podobným způsobem procvičit i některé alkalické kovy a kovy alkalických zemin, kovy, nekovy a vzácné plyny.

A pokud máte pocit, že máte značky nejdůležitějších prvků v malíku bez ohledu na skupinu, ve které se nacházejí, můžete své znalosti prověřit v souhrnném cvičení zaměřeném na chemické značky s využitím flashcards.