Chemické prvky – komplet (flashcards)

Procvičování názvů nejdůležitějších chemických prvků ve formě flashcards.

Na kartičkách najdete většinu prvků, které by měl znát žák 8. ročníku:

Pokud vám některé kategorie chemických prvků dělají problémy, můžete si podobným způsobem procvičit značky pro alkalické kovy a kovy alkalických zemin, kovy, nekovy, halogeny a vzácné plyny.